Tijdschrift

Abonnementen

U ontvangt de volgende jaargang van het tijdschrift als u toegetreden lid wordt door storting van 23 euro op rekeningnummer IBAN: BE71 7370 2104 1969 van de vzw Oost-Vlaamse Molens, Vossedreef 5, 9340 Lede.
Prijs van een los nummer: 6 euro.

 

Redactie

Redactieraad:
Johan Bracke
Damien De Leeuw
Johny De Pelseneer
Eddy De Saedeleer
Alain Goublomme
John Verpaalen
Geert Wisse

Vaste correspondenten:
Gerard Ottevanger (Zeeland)
Aimé Smeyers (Brabant, Wollonië, Frankrijk)
Gilbert Ledegen (Limburg)

Eindredactie en verantwoordelijk uitgever:
Alain Goublomme, Ommegangstraat 17, 9667 Horebeke
+32 476 35 29 29

Ledenadministratie:
Eddy De Saedeleer, Vossedreef 5, 9340 Lede
+32 479 77 02 60

 

Zelf bijdragen ?

Reacties op artikels zijn bijzonder welkom bij de redactie.
U mag ook zelf een artikel insturen of aan de redactie hulp vragen bij de uitwerking van een verhaal of een idee.
Aarzel ook niet om contact op te nemen met de vzw Oost-Vlaamse Molens als u een oplossing zoekt voor een molentechnisch probleem, een tot nu toe onbekende molenplek hebt ondekt, informatie over molens zoekt enz...